06 April 2017

INDONESIA DAN FAKTA YANG MEMBAHAGIAKAN


Fakta-fakta tentang Indonesia masih meneguhnya adanya "pekerjaan rumah" yang belum tuntas. Sayangnya, belakangan, publik diributkan dengan isu-isu yang menjurus suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga melupakan persoalan sebenarnya.

ID NUGROHO

No comments:

Post a Comment