24 November 2013

NGOCEH BANDUNG RIWEUH KABEH

Melihat Bandung setelah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terpilih. Jadinya, riweuh kabeh! Ini videonya,.. :)

No comments:

Post a Comment