10 September 2007

Membuang Sesaji di Danau Kawah Gunung Kelud Kediri Jawa Timur


Danau Kawah Gunung Kelud.


Arak-arakan sebelum prosesi pembuangan sesaji.

Mendoakan sesaji.

Khusuk berdoa.

Prosesi pembuangan sesaji.

Berebut sesaji di danau kawah.

Penonton yang berjubel di tepian danau kawah Gunung Kelud.

1 comment: